CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 273 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 273 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31912-19

Anacegine

Anacegine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31913-19

Aumintox 875 Tab

Aumintox 875 Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Lưu Công - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32295-19

Bbcelat

Bbcelat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31914-19

Captazib 25/12,5

Captazib 25/12,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vian - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32024-19

Cefalexin 500mg

Cefalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (xanh đậm-xanh nhạt)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31915-19

Cefalexin 500mg

Cefalexin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng (đỏ bạc-tím bạc)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 200 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31916-19

Dextromethorphan 15mg

Dextromethorphan 15mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 20 vỉ x 10 viên; chai 180 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31917-19

Diclofenac 75mg

Diclofenac 75mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan ở ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31918-19

Janagliptin 100

Janagliptin 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31919-19

Kenzuda 5/12,5

Kenzuda 5/12,5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vian - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32025-19

Maxibumol fort

Maxibumol fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1 g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Vian - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32548-19

Morebons

Morebons - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty CPDP Lưu Công - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32296-19

Roxithromycin 150mg

Roxithromycin 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ (vỉ Alu-Alu) x 10 viên; hộp 10 vỉ (vỉAlu-PVC) x10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31920-19

Sirô Hedera

Sirô Hedera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x5ml; hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31921-19

Trang 1 /19
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn