CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 295 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 295 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Captopril 25mg

Captopril 25mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23023-15

Acetylcystein 200mg

Acetylcystein 200mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31912-19

Theophylin 100mg

Theophylin 100mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22218-15

Salbutamol 2mg

Salbutamol 2mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 20 viên, Hộp 1 chai x 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-23028-15

Tipharmlor

Tipharmlor
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22514-15

Tipharel

Tipharel
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên; hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24283-16

Neusturon

Neusturon
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 25 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29147-18

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng (trắng-tím)
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 100 viên; hộp 1 chai x 200 viên; hộp 1 chai x 500 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25280-16

Amoxicilin 250mg

Amoxicilin 250mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 100 gói x 5g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29140-18

Auclanityl 1g

Auclanityl 1g
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11694-10

Auclanityl 250/31,25mg

Auclanityl 250/31,25mg
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 3,8g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25779-16

Auclanityl 875/125mg

Auclanityl 875/125mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27058-17

Auclatyl 875/125mg

Auclatyl 875/125mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 4 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29842-18

Loperamid 2mg

Loperamid 2mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-19458-13

Parocontin

Parocontin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 30 viên; hộp 1 chai x 60 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24281-16

Trang 1 /20
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn