BRITHOL MICHCOMA INTERNATIONAL., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Rowachol

Rowachol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rowa Pharma., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-7488-09

Almagain

Almagain - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói
Nhà sản xuất: Tai Guk Pharm. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-5263-08

Cefacalotrop

Cefacalotrop - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100viên
Nhà sản xuất: Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co.KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-6950-08

Cefamicton

Cefamicton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Cefak KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-6946-08

Medphadion drops

Medphadion drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 5ml, 10ml
Nhà sản xuất: Medphano Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-6947-08

Medphatobra 40

Medphatobra 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống
Nhà sản xuất: Medphano Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-6948-08

Medphatobra 80

Medphatobra 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Medphano Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-6949-08

Softlam

Softlam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: The Madras Pharm - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-5894-08

Stomamedin

Stomamedin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-5893-08

Cefago 480 FT

Cefago 480 FT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-480mg
Quy cách đóng gói: Hộp 20 viên
Nhà sản xuất: Allpharmed Pharbil Arzeneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN1-001-07

Cefamicton

Cefamicton - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên
Nhà sản xuất: Cefak KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN1-002-07

Rowatinex

Rowatinex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rowa Pharma., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-3427-07

Bicasan

Bicasan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 28 viên
Nhà sản xuất: Inkeysa S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-0081-06

Captopril

Captopril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-0079-06

Pyrazinamide

Pyrazinamide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Chai 100viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma International., Ltd - HÀ LAN
Số Đăng ký: VN-0080-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn