BRITHOL MICHCOMA CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 26 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Rowachol

Rowachol
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rowa Pharma., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-7618-03

Rowatinex

Rowatinex
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ; 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rowa Pharma., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-15245-12

Uzix

Uzix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Rafarm S.A. - HY LẠP
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-14480-12

Captopil

Captopil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-14019-11

Captopil

Captopil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-14019-11

Polipirox

Polipirox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống
Nhà sản xuất: Biologici Italia Laboratories - Ý
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-12213-11

Pyrazinamid

Pyrazinamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-12211-11

Rifampicin 150/ Isoniazid 100

Rifampicin 150/ Isoniazid 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 1000 viên, Hộp 100vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Artesan Pharma GmbH & Co., K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-12212-11

Barudon

Barudon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20gói x 10ml
Nhà sản xuất: Tai Guk Pharm. Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-7619-03

Digoxin

Digoxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Alpharma., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-7614-03

Digoxin

Digoxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên;Hộp 1000 viên
Nhà sản xuất: Alpharma., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-7615-03

Digoxin

Digoxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Alpharma., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-7616-03

Metformin

Metformin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Alpharma., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-8574-04

Metformin

Metformin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Alpharma., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-8575-04

Nifin Tablet

Nifin Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: The Acme Laboratories., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Brithol Michcoma Co., Ltd
Số Đăng ký: VN-8919-04

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn