CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1( PHARBACO)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 772 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 772 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Provictoria

Provictoria - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: QLĐB-708-18

Zoledronic Acid Injection 0.8mg/ml

Zoledronic Acid Injection 0.8mg/ml  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-20-18

Abingem-1,4gm

Abingem-1,4gm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Reliv pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD3-19-18

Deuric 100

Deuric 100
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên, lọ 300 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-5495-08

Topflovir

Topflovir
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25296-16

Ceftume 250

Ceftume 250
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32903-19

Grovatab 3

Grovatab 3
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim 3000000IU
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-15819-11

Grovatab 1.5

Grovatab 1.5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim 1500000IU
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-15818-11

Elnizol

Elnizol
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 100ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24288-16

Newcepim 1g

Newcepim 1g
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g, Hộp 1 lọ 1g + 1 ống nước cất; Hộp 10 lọ 1g
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-13896-11

Fabaclinc

Fabaclinc
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22517-15

Pharbapain

Pharbapain
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-3070-07

Pharglucar 50

Pharglucar 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 5 vỉ x 10 viên (Alu-Alu)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33605-19

Artesunat

Artesunat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 01 lọ và 01 ống Natri bicarbonat. Hộp 01 lọ và 01 ống Natri bicarbonat và 01 ống Natri clorid. Hộp 50 lọ.
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33584-19

Bogan Trung ương 1

Bogan Trung ương 1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên (Alu-PVC)
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33585-19

Trang 1 /52
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn