VIPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Hydrosol Polyvitamine Pharma Developpement

Hydrosol Polyvitamine Pharma Developpement
Dạng bào chế: Dung dịch uống giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 20ml
Nhà sản xuất: Pharma Developpement - PHÁP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18668-15

Capoluck

Capoluck - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x5ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-29238-18

Cefazoline Panpharma

Cefazoline Panpharma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10,25, 50 lọ
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20932-18

Cifolinat 30

Cifolinat 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x3ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-29239-18

Panloc

Panloc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1, 10 lọ
Nhà sản xuất: PT Phapros - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20933-18

Pietram 4

Pietram 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml, hộp 10 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-29240-18

Cardiv

Cardiv - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 10ml
Nhà sản xuất: PT Bernofarm - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20675-17

Cefuroxime Panpharma

Cefuroxime Panpharma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10, 25, 50 lọ
Nhà sản xuất: Panpharma - PHÁP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20878-17

Desfonak

Desfonak - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Ronak Biopharmaceutical Company - IRAN
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20413-17

Hepaur 1g

Hepaur 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-26326-17

Hepaur 5g

Hepaur 5g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VD-27162-17

Maxilin

Maxilin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20410-17

Meropenem/Anfarm

Meropenem/Anfarm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20408-17

Meropenem/Anfarm

Meropenem/Anfarm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20409-17

Neo-Endusix

Neo-Endusix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm và 1 ống nước cất pha tiêm 2ml; Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Anfarm Hellas S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Vipharco - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20244-17

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn