UNISON LABORATORIES CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 58 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 58 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Tolbin Expectorant

Tolbin Expectorant
Dạng bào chế: Xirô
Quy cách đóng gói: Chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0213-06

Tolbin Expectorant

Tolbin Expectorant
Dạng bào chế: Siro uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13623-11

U-Thel

U-Thel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19749-16

Dobutane

Dobutane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18970-15

Ovenka

Ovenka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19368-15

Vinka

Vinka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18971-15

Ovenka

Ovenka - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18115-14

Oferen

Oferen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 45ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Nam Sơn (Nasopharma) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17376-13

Obiana

Obiana - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 60ml
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9890-10

Pediamox

Pediamox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 10ml; 30ml; 60ml
Nhà sản xuất: Asean Antibiotics., Inc - PHI LÍP PIN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7244-02

Stanvilax

Stanvilax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3g
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-1556-06

Stanvilax

Stanvilax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2062-06

Xepasone

Xepasone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-10mg Domperidone
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2531-06

Zoficol

Zoficol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-150mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-2532-06

Bettam

Bettam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Unison Laboratories Co., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12054-11

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn