UNICO ALLIANCE CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Beriate

Beriate
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô chứa 250IU + 1 lọ dung môi (nước cất pha tiêm truyền) 2.5 ml + 1 thiết bị chuyển lọc 20/20
Nhà sản xuất: CSL Behring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: QLSP-H03-1171-19

Hizentra

Hizentra
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml (1g); hộp 1 lọ 10ml (2g); Hộp 1 lọ 20ml (4g); Hộp 1 lọ 50ml (10g)
Nhà sản xuất: CSL Behring AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: QLSP-H03- 1169-19

Privigen

Privigen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Ống thủy tinh 25ml/ 50ml/ 100ml/ 200ml
Nhà sản xuất: CSL Behring AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: QLSP-H03-1170-19

Albuminar 25

Albuminar 25
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 50ml
Nhà sản xuất: CSL Behring LLC - MỸ
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-13414-11

Human Albumin 20% Behring

Human Albumin 20% Behring - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 chai x 50ml
Nhà sản xuất: Aventis Behring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-8021-03

Human Albumin 20% Behring, muối thấp

Human Albumin 20% Behring, muối thấp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: CSL Behring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-8315-09

Streptase 1500 000

Streptase 1500 000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: CSL Behring GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-8316-09

Hepasel

Hepasel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Beijing Union Pharm Factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-4656-07

Nissel tablet

Nissel tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 50 vỉ x 20 viên, lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmaking Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Unico Alliance Co., Ltd - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-4657-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn