TSINGHUA UNISPLENDOUR GUHAN BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 31 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 31 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Santapanto

Santapanto
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống 10ml dung dịch Natri clorid 0,9%
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10615-10

Aptathione

Aptathione
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 600mg
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12692-11

Lydozim

Lydozim
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml; Hộp 1lọ
Nhà sản xuất: Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10616-10

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thủ Đô - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18255-14

Gentamycin Sulfate

Gentamycin Sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm Quận Thủ Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16706-13

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Infection

Ciprofloxacin Lactate and Sodium Chloride Infection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-200mg/100ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0673-06

Gentamycin Sulfate

Gentamycin Sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-80000IU/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-0674-06

Hunarin H5000

Hunarin H5000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10383-05

Piracetam 1g/5ml

Piracetam 1g/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-10384-05

Hiponeuvit B5000

Hiponeuvit B5000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 4 lọ bột đông khô + 4 lọ dung môi
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-15152-12

Lipocithin

Lipocithin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml
Nhà sản xuất: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd - Ý
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-15649-12

Lipocithin

Lipocithin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd - Ý
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-15648-12

Aminopex

Aminopex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai 250ml hoặc chai 500ml
Nhà sản xuất: Jiangsu KangBao Pharmaceutical Co., Ltd.
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12698-11

Aptacomplex

Aptacomplex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Shandong Shenlu Pharmaceutical CO., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12702-11

Bito-cort

Bito-cort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Tsinghua Unisplendour Guhan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-12693-11

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn