TRIDEM DISTRI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Natri bicarbonate 1,4%

Natri bicarbonate 1,4% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1550-06

Osmotang 10%

Osmotang 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8328-04

Osmotang 5%

Osmotang 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8329-04

Potassium Chloride 10%

Potassium Chloride 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9220-04

Ringer Lactate Aguettant

Ringer Lactate Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 12 chai 500ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1551-06

Sulfate de magnesium 15% Aguettant

Sulfate de magnesium 15% Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7509-03

Vitamin C 10% Aguettant

Vitamin C 10% Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-10%
Quy cách đóng gói: Hộp 100 ống; hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Tridem distri - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1552-06

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn