BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 135 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 135 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Mobic

Mobic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Espana S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22059-19

Spiriva

Spiriva
Dạng bào chế: Viên nang khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 viên nang + 1 handihaler
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim - ANH
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6939-08

Trajenta duo

Trajenta duo
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Roxane Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN3-4-16

Trajenta

Trajenta
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Roxane Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17273-13

Ofev

Ofev - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Catalent Germany Eberbach GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN3-182-19

Ofev

Ofev - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Catalent Germany Eberbach GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN3-183-19

Sifrol

Sifrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21684-19

Berodual Solution

Berodual Solution
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chi 20ml
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim S.A - CÔ LÔM BIA
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1616-06

Mobic 15mg/15ml

Mobic 15mg/15ml
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống;Hộp 2 vỉ x 5 ống
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim Espana S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7609-03

Mobic 15mg

Mobic 15mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6785-02

Combivent

Combivent
Dạng bào chế: Dung dịch khí dung
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8914-04

Micardis Plus

Micardis Plus
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16587-13

Micardis

Micardis
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8916-04

Micardis

Micardis
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18820-15

Berodual

Berodual
Dạng bào chế: Thuốc xịt định liều
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Boehringer Ingelheim pharma GmbH & Co., KG - ĐỨC
Nhà đăng ký: Boehringer Ingelheim International GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7067-02

Trang 1 /9
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn