TEVA PHARMA WORKS CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 16 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Docetaxel Teva

Docetaxel Teva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,72ml & 1 lọ dung môi 1,28ml
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17306-13

Docetaxel Teva

Docetaxel Teva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2,88ml & 1 lọ dung môi 5,12ml
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17307-13

Methylprednisolone - Teva 125mg

Methylprednisolone -  Teva 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17308-13

Midazolam-Teva

Midazolam-Teva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 1ml
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17309-13

Brulamycin

Brulamycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt-15mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ PE 5ml + ống nhỏ giọt
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-2517-06

Human Albumin

Human Albumin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-200g/l
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0663-06

Tevaprolol 5mg

Tevaprolol 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Công ty CP Dược phẩm Duy Tân (DUYTANPHARMA) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13531-11

Hydrocortisone-Teva 100mg

Hydrocortisone-Teva 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 100mg Hydrocortisone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Teva Pharmaceutical Works Company Pvt., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6338-08

Hydrocortisone-Teva 500mg

Hydrocortisone-Teva 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 500mg Hydrocortisone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Teva Pharmaceutical Works Company Pvt., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6339-08

Methylprednisolone-Teva

Methylprednisolone-Teva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Teva Pharmaceutical Works Company Pvt., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-5793-08

Methylprednisolone-Teva

Methylprednisolone-Teva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm 125mg Methylprednisol
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 125mg
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Teva Pharmaceutical Works Company Pvt., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6340-08

Human Albumin

Human Albumin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền 20%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml, 100ml
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5126-07

Metronidazole-TEVA

Metronidazole-TEVA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 chai 100ml
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4111-07

Vancomycin 1g Teva Injection

Vancomycin 1g Teva Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4112-07

Vancomycin 500mg Teva Injection

Vancomycin 500mg Teva Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Teva Pharma Works Co., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4113-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn