TAIWAN BIOTECH CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 60 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 60 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Aminol-S Injection

Aminol-S Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 500ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21890-19

Sinflucy I.V. Infusion 2mg/ml

Sinflucy I.V. Infusion 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21891-19

Amiphargen

Amiphargen
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 20ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-12681-11

Pantogen Injection

Pantogen Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 500ml; chai 250ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18962-15

Sindazol Intravenous Infusion

Sindazol Intravenous Infusion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp to x 4 hộp nhỏ x 20 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-20100-16

Ownbaby Injection 10mg/ml

Ownbaby Injection 10mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch; tiêm bắp
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18727-15

Ownbaby Tablets 10mg

Ownbaby Tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18961-15

Mannitol Injection "Sintong"

Mannitol Injection "Sintong" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 300 ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18580-14

SABS Injection for I.V Infusion 5mg/ml

SABS Injection for I.V Infusion 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18581-14

Aminol 12X Injection "S.T."

Aminol 12X Injection "S.T." - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 200ml; chai 500ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16300-13

Aminol-RF Injection "S.T."

Aminol-RF Injection "S.T." - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 200ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16301-13

Glycetose Injection "S.T."

Glycetose Injection "S.T." - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 300ml; chai thủy tinh 500ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty TNHH EVD Dược phẩm và Y Tế - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16225-13

Montexin Chewable Tablets 5mg

Montexin Chewable Tablets 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ Alu-Alu x 7 viên
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16505-13

Montexin Film Coated Tablets 10mg (Montelukast)

Montexin Film Coated Tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-16814-13

Thuốc tiêm Sinrodan 30mg/ml

Thuốc tiêm Sinrodan 30mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17602-13

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn