SYNMOSA BIOPHARMA CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 29 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 29 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Stenac Effervescent Tablets 600mg

Stenac Effervescent Tablets 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén sủi bọt
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ, 15 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma Corporation, Synmosa Plant. - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21138-18

Besonin

Besonin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc xịt mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml, 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma Corporation, Synmosa Plant. - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17600-13

Lungtec

Lungtec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-17168-13

Mucorid Granules

Mucorid Granules - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói 3g
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Pharmaunity Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17559-13

Belex aqua nasal spray

Belex aqua nasal spray - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch phun mũi-0,42mg/g
Quy cách đóng gói: Lọ có nắp xịt phân liều chứa 20g hỗn dịch
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-2369-06

Bisoprolol Synmosa 5mg

Bisoprolol Synmosa 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5670-10

Bromelain Synmosa 100mg

Bromelain Synmosa 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-9873-10

Stenac Effervescent Tablets 600mg (Acetylcysteine)

Stenac Effervescent Tablets 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 2 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-5671-10

Deczema

Deczema - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 15g
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-12669-11

Captopril Synmosa 25mg

Captopril Synmosa 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-10598-10

Gliclazide Synmosa 80mg

Gliclazide Synmosa 80mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-11356-10

Acesyn synmosa 60mg

Acesyn synmosa 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-8301-09

Atenolol Synmosa 50mg

Atenolol Synmosa 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-9402-09

Danzym Enteric F.C. Tablet 10mg

Danzym Enteric F.C. Tablet 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8019-09

Ipentol Controlled-release F.C. Tab

Ipentol Controlled-release F.C. Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Synmosa Biopharma corp - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9048-09

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn