SOLVAY PHARM GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 16 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Luvox 100mg

Luvox 100mg
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 2vỉ x 15viên, 4vỉ x 15viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm - PHÁP
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6806-08

Femoston conti

Femoston conti
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5645-10

Creon 10000

Creon 10000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-9033-04

Duphalac

Duphalac - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô-10g/15ml
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 10g
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1535-06

Duphaston

Duphaston - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1536-06

Physiotens

Physiotens - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Lilly S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6039-01

Physiotens

Physiotens - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Lilly S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6040-01

Physiotens 0,2

Physiotens 0,2 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-0,2mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Lilly S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-2497-06

Physiotens 0,4

Physiotens 0,4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-0,4mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Lilly S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-2498-06

Serc 8

Serc 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-8mg
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-2499-06

Betaserc

Betaserc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5764-08

Duspatalin

Duspatalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm - PHÁP
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6317-08

Femoston 1/10

Femoston 1/10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 28 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6318-08

Pankreoflat

Pankreoflat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Lọ 25 viên, 50 viên, 100 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6319-08

Serc 8

Serc 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Solvay Pharm GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-5765-08

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn