SCHERING A.G

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 26 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 26 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Climen

Climen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Delpharm Lille SAS - PHÁP
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3751-07

Provironum

Provironum
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-3753-07

Bonefos

Bonefos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch-300mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Jahexal Pharma GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-2485-06

Bonefos

Bonefos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Leiras OY - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6028-01

Bonefos

Bonefos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Schering GmbH und Produktions K.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6021-01

Bonefos

Bonefos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Schering O.Y - PHẦN LAN
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-2486-06

Diane 35

Diane 35
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6022-01

Fludara

Fludara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Schering S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-10341-05

Fludara

Fludara - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Schering A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-1531-06

Magnevist

Magnevist - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Schering A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6025-01

Microgynon 30

Microgynon 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6023-01

Primolut N

Primolut N - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6024-01

Provironum

Provironum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Schering Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6403-02

Ultravist 300

Ultravist 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ; 10 Lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Schering A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6026-01

Ultravist 370

Ultravist 370 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ x 50ml; 100ml
Nhà sản xuất: Schering A.G - ĐỨC
Nhà đăng ký: Schering A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-6027-01

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn