SARL GALIEN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Succinimide Pharbiol

Succinimide Pharbiol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột uống-3g
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 3g
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1030-06

Acticarbine

Acticarbine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Elerte - PHÁP
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9729-05

Actisoufre

Actisoufre - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống hoặc rửa mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoires Grimberg S.A - PHÁP
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6399-02

Becilan

Becilan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 5ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharm - PHÁP
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7001-02

Bevitine

Bevitine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 5 ống
Nhà sản xuất: Haupt Pharm - PHÁP
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7225-02

Dexambutol I.N.H

Dexambutol I.N.H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1029-06

Digoxine Nativelle

Digoxine Nativelle - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-0,25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 30 viên
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0611-06

Heptylate De Testosterone Serp

Heptylate De Testosterone Serp - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9191-04

Nucleo CMP forte

Nucleo CMP forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 ống + 3 ống dung môi
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0610-06

Nucleo CMP forte

Nucleo CMP forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8288-04

Somazina

Somazina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 ống 4ml
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7995-03

Somazina

Somazina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7996-03

Somazina

Somazina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7997-03

Somazina oral solution

Somazina oral solution - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Ferrer International S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-8289-04

Vibtil

Vibtil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: S.E.R.P
Nhà đăng ký: Sarl Galien - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10339-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn