SAMSUNG CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Aronamin gold

Aronamin gold - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5616-10

Hoavamine soft cap.

Hoavamine soft cap. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: R&P Korea Co.,Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7824-09

Amoxsam tab 625mg

Amoxsam tab 625mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Penmix Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5741-08

Carebone

Carebone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: ILdong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7342-08

Geribron

Geribron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5744-08

Ildonglostatin tab

Ildonglostatin tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5742-08

Il-yang Almagate

Il-yang Almagate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 15ml
Nhà sản xuất: ILyang Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5743-08

Newgensilmarin tablet

Newgensilmarin tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5745-08

Cloninew tab

Cloninew tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4603-07

Levofexin

Levofexin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4601-07

Mytob

Mytob - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Il Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4602-07

Newgenlincotacin

Newgenlincotacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Samsung Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-4604-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn