RHODIA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 37 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 37 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Irinotecan Bidiphar 100mg/5ml

Irinotecan Bidiphar 100mg/5ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: QLĐB-637-17

Irinotecan Bidiphar 40mg/2ml

Irinotecan Bidiphar 40mg/2ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: QLĐB-695-18

Amoksiklav

Amoksiklav - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharm and Chemical Company., Ltd - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6385-02

Amoksiklav

Amoksiklav - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ
Nhà sản xuất: Lek Pharm and Chemical Company., Ltd - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6706-02

Amoksiklav 2X

Amoksiklav 2X - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Lek Pharm and Chemical Company., Ltd - XLÔ VEN NI A
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6986-02

Anzatax Paclitaxel 150mg/25ml

Anzatax Paclitaxel 150mg/25ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm đậm đặc-150mg/25ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0983-06

Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml

Anzatax Paclitaxel 30mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-30mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0984-06

Chloramphenicol

Chloramphenicol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Troge Medical GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9177-04

DBL Carboplatin 150mg/15ml

DBL Carboplatin 150mg/15ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-150mg/15ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0986-06

DBL Cisplatin

DBL Cisplatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-50mg/50ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0987-06

DBL Cytarabine

DBL Cytarabine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-100mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0570-06

DBL Cytarabine

DBL Cytarabine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0571-06

DBL Doxorubicin

DBL Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-10mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0988-06

DBL Doxorubicin

DBL Doxorubicin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-50mg/25ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0989-06

DBL Etoposide 100mg/5ml

DBL Etoposide 100mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-100mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Mayne Pharm Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Rhodia - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1502-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn