RANBAXY LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 151 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 151 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Raciper 40mg

Raciper 40mg
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16033-12

Flotral

Flotral
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10522-10

Raciper 20mg

Raciper 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16032-12

Gestid Tablets

Gestid Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18956-15

Airlukast 4

Airlukast 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18070-14

Revitan Calcium D3 tablets

Revitan Calcium D3 tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-18577-14

Avolam Tablets 150mg

Avolam Tablets 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16890-13

Baxmune Tablets 500mg

Baxmune Tablets 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16889-13

Loxof Tablets 500mg

Loxof Tablets 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy (Malaysia) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17572-13

Riosart 150mg

Riosart 150mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17150-13

Riosart 300mg

Riosart 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17573-13

Ropenem 1g

Ropenem 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16891-13

Ropenem 500mg

Ropenem 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16892-13

Storvas Tablets 20mg

Storvas Tablets 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-17151-13

Chericof

Chericof
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ranbaxy Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5596-01

Trang 1 /11
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn