PHARMASCIENCE INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 52 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 52 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
pms-Deferasirox 250 mg

pms-Deferasirox 250 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-23135-22

Phamzopic 7.5mg

Phamzopic 7.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18734-15

Pharmaclofen

Pharmaclofen
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18407-14

PMS-Montelukast 4mg

PMS-Montelukast 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17546-13

PMS-Montelukast 5mg

PMS-Montelukast 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17547-13

Pharmapir 25mg

Pharmapir 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-20596-17

Gapentin

Gapentin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18051-14

pms -Montelukast FC

pms -Montelukast FC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18408-14

pms -Ursodiol C 500mg

pms -Ursodiol C 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18409-14

PMS-Irbesartan 150 mg

PMS-Irbesartan 150 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17770-14

PMS-Irbesartan 300 mg

PMS-Irbesartan 300 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17771-14

PMS-Irbesartan 75 mg

PMS-Irbesartan 75 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-17772-14

PMS-Pregabalin

PMS-Pregabalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18573-14

PMS-Pregabalin

PMS-Pregabalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên nang cứng
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18574-14

pms-Rosuvastatin

pms-Rosuvastatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; lọ 100 viên; lọ 500 viên
Nhà sản xuất: Pharmascience Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Pharmascience Inc - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-18410-14

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn