PHARMACEUTICALS WORKS POLPHARMA S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 69 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 69 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Famogast

Famogast
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-20054-16

Paratramol

Paratramol
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-18044-14

Plofed 1%

Plofed 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22457-19

Bio-Taksym

Bio-Taksym
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22222-19

Famogast

Famogast
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-9359-05

Aquadetrim vitamin D3

Aquadetrim vitamin D3
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21328-18

Fentanyl

Fentanyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22189-19

Midanium

Midanium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-22190-19

Cyclonamine 12,5%

Cyclonamine 12,5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Mỹ Quốc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21709-19

Baclosal

Baclosal
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19305-15

Maxigra 50mg

Maxigra 50mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ x 1viên
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-10468-10

Bio-Taksym

Bio-Taksym
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Bioton Co., Ltd - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14769-12

Polebufen

Polebufen
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml, 120ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21329-18

Cyclonamine 12,5%

Cyclonamine 12,5%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14311-11

Trichopol

Trichopol
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: 1 túi 100ml
Nhà sản xuất: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pharmaceuticals Works Polpharma S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-18045-14

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn