PFIZER (AUSTRALIA) PTY., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 22 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 22 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Viagra

Viagra
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: QLĐB-08-07

Carduran

Carduran
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer International Corpo - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5573-01

Zoloft

Zoloft
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17543-13

Carduran

Carduran
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14304-11

Depo-Medrol

Depo-Medrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pfizer Manufacturing Belgium NV - BỈ
Nhà đăng ký: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-22448-19

Medrol

Medrol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer Italia S.R.L - Ý
Nhà đăng ký: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-22447-19

Amlor

Amlor
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19717-16

Viagra

Viagra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17541-13

Viagra

Viagra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17542-13

Carduram

Carduram - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-2mg Doxazosin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer (Thailand)., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0973-06

Carduran

Carduran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer International Corpo - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5572-01

Carduran

Carduran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer International Corpo - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5574-01

Combantrin regular strength

Combantrin regular strength - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 6 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer International Corpo - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6345-02

Fasigyn

Fasigyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Pfizer International Corpo - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5946-01

Zoloft

Zoloft - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pfizer (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Zuellig Pharma Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7523-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn