P.T DEXA MEDICA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Medexa 16mg

Medexa 16mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-8512-04

Glucodex

Glucodex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-8269-04

Glumin

Glumin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-7964-03

Medexa 125mg

Medexa 125mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-9169-04

Medexa 4mg

Medexa 4mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-8511-04

Medexa 500mg

Medexa 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-9168-04

Sporacid

Sporacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: PT Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: P.T Dexa Medica - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-9702-05

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn