OZIA PHARM PTY., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 101 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Amox-sul

Amox-sul
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 4ml
Nhà sản xuất: Penmix Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13295-11

Ursolisin

Ursolisin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mitim s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-10460-10

Patar Gepacin

Patar Gepacin
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: Patar Lab., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15566-12

Difosfocin

Difosfocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Mitim s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14764-12

Kimoral S

Kimoral S - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Chung Gei Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14762-12

Nadixlife

Nadixlife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-14763-12

Oziation

Oziation - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống bột thuốc pha tiêm + 5 ống nước cất
Nhà sản xuất: Vecchi & C Piam S.A.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15103-12

Siam-Amikacin

Siam-Amikacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Siam Bheasach Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-16005-12

Aziflam

Aziflam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-9784-10

Azieurolife

Azieurolife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13801-11

Cefolife

Cefolife - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Eurolife Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13294-11

Ibuprofen Tablets BP 200mg

Ibuprofen Tablets BP 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-11975-11

Losartan Potassium Tablets 50mg

Losartan Potassium Tablets 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-11976-11

Oziapanto

Oziapanto - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột hoặc 1 ống nước pha tiêm hoặc hộp 10 lọ bột
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-12595-11

Piroxicam capsules USP 20mg

Piroxicam capsules USP 20mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Flamingo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-11977-11

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn