OZIA PHARM PTY., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 101 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Sulcilat Tablet 375mg

Sulcilat Tablet 375mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-6759-08

Sulcilat Tablet 750mg

Sulcilat Tablet 750mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10viên
Nhà sản xuất: Atabay Kismya Sanayi Ve Tiscaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-6760-08

Amox-sul

Amox-sul
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 4ml
Nhà sản xuất: Penmix Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-13295-11

Ursolisin

Ursolisin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mitim s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-10460-10

Patar Gepacin

Patar Gepacin
Dạng bào chế: Viên nén ngậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 10 viên
Nhà sản xuất: Patar Lab., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-15566-12

Bromhexyl

Bromhexyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Nida Pharm Incorporation Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-9160-04

Carabena

Carabena - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Boram Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-9159-04

Cefoperazone

Cefoperazone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-10283-05

Cefoperazone

Cefoperazone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-10284-05

Cefotaxime

Cefotaxime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: M.S Samrudh Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-10286-05

Difosfocin

Difosfocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 ống, 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Mitim s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-0542-06

Ozia-nol

Ozia-nol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Atral S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-1471-06

Oziavit

Oziavit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60ml
Nhà sản xuất: Patar Lab., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-1474-06

Ozia-xim

Ozia-xim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-100mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 100ml
Nhà sản xuất: Laboratorios Atral S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-1472-06

Ozia-xim

Ozia-xim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Laboratorios Atral S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Ozia Pharm Pty., Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-1473-06

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn