O.P.V. INTERNATIONAL. INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Amebismo

Amebismo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: L. Perrigo Company - MỸ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-6339-02

Amebismo liquid

Amebismo liquid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 237ml
Nhà sản xuất: L. Perrigo Company - MỸ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-6338-02

Biofidin

Biofidin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-6340-02

Fluimucil A 100

Fluimucil A 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 Lọ
Nhà sản xuất: Inpharzam S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5941-01

Fluimucil A 200

Fluimucil A 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 30 Lọ
Nhà sản xuất: Inpharzam S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5942-01

Fluimucil A 600

Fluimucil A 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 10 viên; 30 viên
Nhà sản xuất: Inpharzam S.A - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5943-01

Linopril

Linopril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5568-01

Linopril Forte

Linopril Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5936-01

Linoritic Forte

Linoritic Forte - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5569-01

Opeclacine

Opeclacine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5937-01

Opeclacine

Opeclacine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5938-01

Opeclor

Opeclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ để pha 100ml
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5939-01

Opeclor

Opeclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-5940-01

Opelansol 30

Opelansol 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Eczacibaci Ilac Sanayi ve Ticaret A.S - THỔ NHĨ KỲ
Nhà đăng ký: O.P.V. International. Inc - MỸ
Số Đăng ký: VN-6337-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn