MERCK SANTE S.A.S

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 40 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 40 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Glucovance 500mg/5mg

Glucovance 500mg/5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20023-16

Glucovance 1000mg/5mg

Glucovance 1000mg/5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN2-508-16

Glucophage XR

Glucophage XR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21909-19

Glucophage ® XR 500 mg

Glucophage ® XR 500 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-22170-19

Glucophage XR

Glucophage XR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-14264-11

Glucophage XR 750mg

Glucophage XR 750mg
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21911-19

Terpine Gonnon

Terpine Gonnon
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Farmar Lyon - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-16832-13

Glucophage 500mg

Glucophage 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21993-19

Glucophage 850 mg

Glucophage 850 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21908-19

Glucophage XR 1000mg

Glucophage XR 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21910-19

Glucophage XR

Glucophage XR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 15 vỉ x 8 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-14264-11

Glucophage XR 1000mg

Glucophage XR 1000mg
Dạng bào chế: Viên phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15545-12

Glucophage

Glucophage
Dạng bào chế: Viên nén bao phim bẻ được
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-16517-13

Glucophage

Glucophage
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-1928-06

Glucophage

Glucophage
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck Sante S.A.S - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0941-06

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn