MEGA LIFESCIENCES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 67 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 67 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Acnotin 20

Acnotin 20
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18371-14

Myzith MR 60

Myzith MR 60
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: M/s Windlas Healthcare (P) Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17745-14

Gazgo

Gazgo
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17520-13

Ridlor

Ridlor
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17748-14

Avarino

Avarino
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14740-12

Ursoliv 250

Ursoliv 250
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18372-14

Barole 20

Barole 20
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa các vi nang tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12574-11

Perglim 2

Perglim 2
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Inventia Healthcare Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13267-11

Giloba

Giloba
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences Pty., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10405-10

Acnotin 10

Acnotin 10
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17100-13

Ferrovit

Ferrovit
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17746-14

Gofen 400 clearcap

Gofen 400 clearcap
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18019-14

Pynocare White

Pynocare White
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Enat Cream

Enat Cream
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký:

Residron

Residron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Pharmathen S.A - HY LẠP
Nhà đăng ký: Mega Lifesciences., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20314-17

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn