MEDICAP., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 23 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Codepect

Codepect
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8637-04

Enat 100

Enat 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6932-02

Enat 400

Enat 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6933-02

Ferrovit

Ferrovit
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8784-04

Flex SA

Flex SA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-750mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Mega Products (Australia) Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0496-06

Giloba 40mg

Giloba 40mg
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9665-05

Ging

Ging - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6301-02

Medicrafts Evening Primrose Oil

Medicrafts Evening Primrose Oil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên; 90 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5548-01

Medicrafts Evening Primrose Oil

Medicrafts Evening Primrose Oil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-5549-01

Medicrafts Natural Vitamin E 100

Medicrafts Natural Vitamin E 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7425-03

Medicrafts Natural vitamin E 400

Medicrafts Natural vitamin E 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7578-03

Meditrol 0.25mcg

Meditrol 0.25mcg
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Mega Products., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-7684-03

Nat E 400

Nat E 400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Chai 30 viên
Nhà sản xuất: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9650-05

Panfor SR 1000

Panfor SR 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10246-05

Panfor SR 500

Panfor SR 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Themis Laboratories Prop. Ankur Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Medicap., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10247-05

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn