MADLEY PHARMA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Melyroxil 500

Melyroxil 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1920-06

Porarac capsules

Porarac capsules
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1922-06

Acemed

Acemed - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1913-06

Medlicef-L Dry Syrup

Medlicef-L Dry Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 12g+1 ống nứơc cất 20ml
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1916-06

Medlicef-L100

Medlicef-L100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1914-06

Medlicef-L200

Medlicef-L200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1915-06

Melyfitin

Melyfitin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1917-06

Melyroxil 125 Rediuse

Melyroxil 125 Rediuse - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch-125mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1918-06

Melyroxil 250 Rediuse

Melyroxil 250 Rediuse - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch-250mg/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1919-06

Olanzapine Tablets 10mg

Olanzapine Tablets 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1921-06

Cefon-DM 100

Cefon-DM 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2579-07

Cefon-DM 200

Cefon-DM 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2580-07

Refixim-M 100

Refixim-M 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2581-07

Refixim-M 200

Refixim-M 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Madley Pharma., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Aum Impex Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2582-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn