MACLEODS PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 153 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 153 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Coxerin

Coxerin
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: APC Pharmaceuticals & Chemicals Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-15713-12

Efavirenz Tablets 600mg

Efavirenz Tablets 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN2-442-15

Lamivudine 150mg, Zidovudine 300mg & Nevirapine

Lamivudine 150mg, Zidovudine 300mg & Nevirapine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-495-16

Macriate 20

Macriate 20
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13251-11

Macfec-7.5

Macfec-7.5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22431-19

Moxifloxacin (as hydrochloride) 400mg

Moxifloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-22432-19

Tenofovir Disoproxil Fumarale 300mg+Lamivudine 300mg Tablets

Tenofovir Disoproxil Fumarale 300mg+Lamivudine 300mg Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-240-19

Maclevo 500

Maclevo 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21896-19

Telzartan 20

Telzartan 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21897-19

Telzartan H

Telzartan H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén hai lớp không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21898-19

Macfec 7,5

Macfec 7,5
Dạng bào chế: Viên nén-7,5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ xé x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0485-06

Tavomac DR 40

Tavomac DR 40
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Maclcods Pharmaceutical Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20309-17

Efavirenz 600 mg, Lamivudin 300 mg and Tenofovir Disoproxil Fumarat 300 mg Tablets

Efavirenz 600 mg, Lamivudin 300 mg and Tenofovir Disoproxil Fumarat 300 mg Tablets
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-91-18

Thyroxyn

Thyroxyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0494-06

Macdin 600

Macdin 600 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Macleods Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20015-16

Trang 1 /11
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn