M.S AUROBINDO PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Aurox kid

Aurox kid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5891-01

Azythromycin

Azythromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6636-02

Cefazolin

Cefazolin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ+1 ống nước cất 5ml
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5540-01

Cefthin 1000

Cefthin 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ+1 ống nước cất 5ml
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5541-01

Cefuroxime

Cefuroxime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ+1 ống nước cất 5ml
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5542-01

Coldaur

Coldaur - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang tác dụng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5538-01

Lancer 30

Lancer 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5539-01

Loratidine

Loratidine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5892-01

Picam 20

Picam 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6295-02

Ulcinorm 150

Ulcinorm 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6296-02

Ulcinorm 300

Ulcinorm 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6297-02

Auroliza 5

Auroliza 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4717-07

Auroliza-H

Auroliza-H - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4718-07

Kardak 20

Kardak 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4726-07

Kardak 40

Kardak 40 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Aurobindo Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4727-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn