BAUSCH & LOMB INCORPORATED

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 17 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 17 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Ocuvite Lutein

Ocuvite Lutein
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Farmaceutici Procemsa - Ý
Nhà đăng ký: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Số Đăng ký: 9161/2014/ATTP-XNCB

Lotemax

Lotemax
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Aerofarm - PHÁP
Nhà đăng ký: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Số Đăng ký: VN-18326-14

Bausch & Lomb Moisture Eyes

Bausch & Lomb Moisture Eyes
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-12501-11

Opcon A

Opcon A
Dạng bào chế: Thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10194-05

Besivance

Besivance - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20774-17

Xenetix 300

Xenetix 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong mạch và trong khoang cơ thể
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi nhựa mềm 500 ml
Nhà sản xuất: Guerbet - PHÁP
Nhà đăng ký: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Số Đăng ký: VN-18327-14

Xenetix 300

Xenetix 300 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong mạch và trong khoang cơ thể
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi nhựa mềm 200 ml
Nhà sản xuất: Guerbet - PHÁP
Nhà đăng ký: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Số Đăng ký: VN-18328-14

Xenetix 350

Xenetix 350 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi nhựa mềm 500ml
Nhà sản xuất: Guerbet - PHÁP
Nhà đăng ký: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Số Đăng ký: VN-18329-14

Xenetix 350

Xenetix 350 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi nhựa mềm 200ml
Nhà sản xuất: Guerbet - PHÁP
Nhà đăng ký: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Số Đăng ký: VN-18330-14

Bausch & Lomb Computer Eyes Drops

Bausch & Lomb Computer Eyes Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt-1%
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-0430-06

Bausch & Lomb Moisture Eyes

Bausch & Lomb Moisture Eyes - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 15ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-10193-05

Besivance

Besivance - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt vô trùng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-686-12

Besivance

Besivance - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-202-13

Bausch & Lomb Computer Eyes Drops

Bausch & Lomb Computer Eyes Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ măt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11901-11

Opcon-A

Opcon-A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Bausch & Lomb Incorporated - MỸ
Nhà đăng ký: Hyphens Marketin & Technical Services Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-11094-10

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn