LIFE PHARMA S.P.A ITALFARMACO GROUP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Ecomi

Ecomi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 6 viên
Nhà sản xuất: Geymonat SPA - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-7573-03

Ferlatum

Ferlatum - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống-800mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 15ml
Nhà sản xuất: Italfarmaco S.A - TÂY BAN NHA
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-2396-06

Furosemide

Furosemide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Nhà đăng ký: Italfarmaco S.p.A - Ý
Số Đăng ký: VN-10201-05

Hydrocortisone

Hydrocortisone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ+5 ống dung môi 5ml
Nhà sản xuất: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-5884-01

Hydrocortisone acetate

Hydrocortisone acetate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6915-02

Methylergometrine Maleate

Methylergometrine Maleate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6916-02

Nystatin 500.000UI

Nystatin 500.000UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên
Nhà sản xuất: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6293-02

Spectinomycin

Spectinomycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ+1 ống dung môi+1 kim tiêm
Nhà sản xuất: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Nhà đăng ký: Italfarmaco S.p.A - Ý
Số Đăng ký: VN-10202-05

Superoitaly

Superoitaly - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-750mg Cefuroxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Italfarmaco S.p.A - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-1900-06

Trimedat

Trimedat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Italfarmaco S.p.A - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6292-02

Upase

Upase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ+5 ống dung môi
Nhà sản xuất: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-5885-01

Vincamine

Vincamine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6291-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn