LG INTERNATIONAL CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 23 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 23 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Samjin Arginine

Samjin Arginine
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Seohung Capsule Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-10226-05

Vacrax

Vacrax
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0467-06

Altec

Altec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6631-02

Cefaclin

Cefaclin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7167-02

Hiqueen

Hiqueen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9119-04

Kamizol

Kamizol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 20g
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7571-03

Kympanil

Kympanil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-80mg
Quy cách đóng gói: Hộp 9 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2394-06

Panacef

Panacef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5533-01

Parnus

Parnus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0468-06

Pyfaclor

Pyfaclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7169-02

Pyroxil

Pyroxil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7410-03

Selbazon

Selbazon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7411-03

Soltina

Soltina - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-10mg Domperidone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2395-06

Tritin

Tritin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samjin Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7412-03

Vacrax 200mg

Vacrax 200mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Samchully Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: LG International Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7572-03

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn