LABORATOIRES UPSA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Efferalgan 500mg

Efferalgan 500mg
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5881-01

Aspirine UPSA with vitamin C

Aspirine UPSA with vitamin C - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6273-02

Efferalgan 300mg

Efferalgan 300mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đạn
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5524-01

Efferalgan Codeine

Efferalgan Codeine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 2 tuýp x 8 viên; 25 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5525-01

Efferalgan Vitamin C

Efferalgan Vitamin C
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5882-01

Fervex Enfant

Fervex Enfant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 8 túi
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6274-02

Fervex Sans Sucre

Fervex Sans Sucre - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 8gói
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6275-02

Normogastryl

Normogastryl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 2 tuýp x 20 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6625-02

Perfalgan

Perfalgan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7409-03

Pro Dafalgan

Pro Dafalgan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6626-02

Pro Dafalgan

Pro Dafalgan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ bột thuốc+5 Lọ dung môi
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7166-02

Upfen

Upfen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 2 tuýp x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6276-02

UPSA C 1000mg

UPSA C 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires UPSA - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5883-01

UPSA C Calcium

UPSA C Calcium - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên sủi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10 viên
Nhà sản xuất: Bristol Myers Squibb UPSA Tunisie Said - TUY NI DI
Nhà đăng ký: Laboratoires UPSA - PHÁP
Số Đăng ký: VN-6912-02

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn