L.B.S. LABORATORIES., LTD. PART

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 43 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 43 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Jubitel

Jubitel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Jubilant Generics Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22424-19

Virazom

Virazom
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zim Labratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17500-13

Esamvit Liquid

Esamvit Liquid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60ml; chai 110ml
Nhà sản xuất: Universal Medicare., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14235-11

Esamvit capsule

Esamvit capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Universal Pharmaceuticals Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-13756-11

Trivit-B

Trivit-B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dụng dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 3ml
Nhà sản xuất: T.P. Drug Laboratory Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19998-16

V-PROX 100

V-PROX 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zim Labratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18006-14

V-PROX 200

V-PROX 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zim Labratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-18007-14

Specxetil

Specxetil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Zim Labratories Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-17192-13

Cefalon

Cefalon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6619-02

Cefapor

Cefapor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6620-02

Cefodimex 1g

Cefodimex 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9113-04

Cefomic

Cefomic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-8212-04

Clomaz

Clomaz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé 6 viên
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-9639-05

Furoxim 15

Furoxim 15 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ x 1;5g
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6907-02

Furoxim 250

Furoxim 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ 250 mg
Nhà sản xuất: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Nhà đăng ký: L.B.S. Laboratories., Ltd. Part - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-6908-02

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn