KWAN STAR CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 51 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 51 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Mekanlin Injection 0.5mg/ml

Mekanlin Injection 0.5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Ta Fong Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-22423-19

Aminol-S Injection

Aminol-S Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai thủy tinh 500ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21890-19

Sinflucy I.V. Infusion 2mg/ml

Sinflucy I.V. Infusion 2mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Taiwan Biotech Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21891-19

Drensa Injection 50mg/ml

Drensa Injection 50mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 5 ml
Nhà sản xuất: Ta Fong Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21053-18

Glutathione Injection "Tai Yu"

Glutathione Injection "Tai Yu" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21051-18

Tesmon Injection "Tai Yu"

Tesmon Injection "Tai Yu" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm dầu
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Tai Yu Chemical & Pharma Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-21052-18

Besfluran

Besfluran - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xông hít
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 250ml
Nhà sản xuất: Singapore Pharmawealth Lifesciences, Inc - XING GA PO
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-19690-16

Famoster Injection 10mg/ml "T.F"

Famoster Injection 10mg/ml "T.F" - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Ta Fong Pharmaceutical Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-19691-16

Anesvan injection

Anesvan injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-19218-15

Oridoxime Injection

Oridoxime Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-19219-15

Analac for IV injection

Analac for IV injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18004-14

Isoking

Isoking - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng để hít
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Singapore Pharmawealth Lifesciences, Inc - XING GA PO
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18005-14

Mepreson Powder for Injection

Mepreson Powder for Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18551-14

Mepreson Powder for Injection

Mepreson Powder for Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18552-14

Oridepo B12 Injection

Oridepo B12 Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp dưới da
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Oriental Chemical Works Inc - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Kwan Star Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Số Đăng ký: VN-18349-14

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn