JANSSEN-CILAG., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 198 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 198 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Dacogen

Dacogen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: BSP Pharmaceutical s S.r.l. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-316-21

Sporal

Sporal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Janssen - Cilag SpA. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22779-21

Ultracet

Ultracet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Janssen - Cilag SpA. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-22778-21

Edurant

Edurant
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Janssen - Cilag SpA. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-647-17

Resolor 2mg

Resolor 2mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên; hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Janssen-Cilag SpA.-Via C. Janssen - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-61-13

Prograf

Prograf
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14709-12

Darzalex

Darzalex
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 5ml; Hộp 1 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-H03-1163-19

Simponi

Simponi
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 bơm tiêm chứa sẵn thuốc; Hộp chứa 1 bút tiêm chứa sẵn thuốc
Nhà sản xuất: Baxter Pharmaceutical Solution LLC. - MỸ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-H03- 1162-19

Durogesic 50 mcg/h

Durogesic 50 mcg/h
Dạng bào chế: Miếng dán phóng thích qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Janssen Pharm N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10315-10

Durogesic 12 mcg/h

Durogesic 12  mcg/h
Dạng bào chế: Miếng dán phóng thích qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Janssen Pharm N.V - BỈ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-10313-10

Durogesic 12 mcg/h

Durogesic 12 mcg/h
Dạng bào chế: Miếng dán phóng thích qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi nhỏ x 1 miếng dán
Nhà sản xuất: Janssen Pharmaceutica N.V. - BỈ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19679-16

Durogesic 25 mcg/h

Durogesic 25 mcg/h
Dạng bào chế: Miêng dán phóng thích qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 túi nhỏ  1 x miếng dán
Nhà sản xuất: Janssen Pharmaceutica N.V. - BỈ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19680-16

Durogesic 50mcg/h

Durogesic 50mcg/h
Dạng bào chế: Miếng dán qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 5 miếng
Nhà sản xuất: Alza Ireland Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-4500-07

Topamax

Topamax
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Cilag AG - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-0437-06

Protopic 0,03%

Protopic 0,03%
Dạng bào chế: thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g
Nhà sản xuất: Astellas Pharma Tech Co. Ltd. Toyama Technology Center - NHẬT BẢN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16292-13

Trang 1 /14
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn