IKO OVERSEAS

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 108 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 108 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Deskon-5

Deskon-5
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ nhôm/nhôm x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Nhân Vy Cường - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6037-08

Iklind-150

Iklind-150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19751-16

Ikofluz

Ikofluz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18972-15

Ikolos-25

Ikolos-25 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19541-15

Ikolos-50

Ikolos-50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19542-15

Ikovir-200

Ikovir-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18117-14

Ikovir-400

Ikovir-400 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18118-14

Ikovir-800

Ikovir-800 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Vigbha (Asia) Pte. Ltd. - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18119-14

Conchol-10

Conchol-10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp to x 3 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16612-13

Flikof 200

Flikof 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16448-13

Ikolor

Ikolor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén không bao
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16152-13

Ikorib-500

Ikorib-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp to x 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16613-13

Ikotef

Ikotef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17300-13

Ikoxib-200

Ikoxib-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang gelatin cứng
Quy cách đóng gói: Hộp to x 5 hộp nhỏ x 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16153-13

Amdilate 5

Amdilate 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: IKO Overseas - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7622-03

Trang 1 /8
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn