HEPAGUARD CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Ambaxol

Ambaxol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-30mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Highnoon Laboratories., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-0389-06

Bronstill

Bronstill - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Khanh Minh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8076-04

Cefaculer

Cefaculer - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9246-04

Newsetam

Newsetam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8347-04

Pacocon

Pacocon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-2546-06

Newsetam Capsule

Newsetam Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Young IL Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8971-09

Maldiv

Maldiv - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6772-08

Nervetam Tablet

Nervetam Tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6773-08

P-Tam Capsule

P-Tam Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Pharmix Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7318-08

Domridon tablet

Domridon tablet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén 10mg Domperidone
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Hepaguard Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5144-07

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn