ABBOTT LABORATORIES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 48 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 48 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Surbex-Z

Surbex-Z
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-4696-07

Klacid MR

Klacid MR
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng có điều chỉnh-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-0713-06

Amikacin sulfate

Amikacin sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-5338-01

Aminophylline

Aminophylline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-7752-03

Bupivacaine spinal

Bupivacaine spinal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 2ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-7753-03

Clindamycin

Clindamycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 Lọ 2ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-7754-03

Dopamine hydrochloride

Dopamine hydrochloride - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 25 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-7755-03

Eryderm

Eryderm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-6107-02

Erythrocin

Erythrocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Abbott S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-6106-02

Erythrocin

Erythrocin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ để pha 30ml
Nhà sản xuất: PT Abbott Indonesia - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-6108-02

Forane

Forane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch
Quy cách đóng gói: Chai 100ml; 250ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-5341-01

Forane

Forane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch để hít-99,9%
Quy cách đóng gói: Lọ thủy tinh màu hổ phách 100ml: 250ml
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-1080-06

Klacid

Klacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-1081-06

Klacid 125mg/5ml

Klacid 125mg/5ml
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml;Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Abbott S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-7054-02

Klacid Forte 500mg

Klacid Forte 500mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 14 viên
Nhà sản xuất: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Abbott Laboratories., Ltd - ANH
Số Đăng ký: VN-5343-01

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn