GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Sadetabs

Sadetabs
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại CG Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14629-12

Artrilase

Artrilase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch uống-1500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0211-06

Neuriclo 500

Neuriclo 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Austin Pharma Specialities Company - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-9911-05

Orafix 35

Orafix 35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-35mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1711-06

Sadetabs

Sadetabs - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1218-06

Artrilase

Artrilase - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15011-12

Orafix 35

Orafix 35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-14605-12

Darial 5

Darial 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-5mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Gramon Bago de Uruguay S.A - U RU GUAY
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-006-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn