GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 42 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 42 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Augmentin 500mg/62.5mg

Augmentin 500mg/62.5mg
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16487-13

Zentel 200mg

Zentel 200mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 2 viên
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: SmithKline Beecham (Singapore) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6731-02

Zentel 200mg

Zentel 200mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 2 viên
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: SmithKline Beecham (Singapore) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: GC-0182-12

Seretide Evohaler 25/50mcg

Seretide Evohaler 25/50mcg
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt định liều
Quy cách đóng gói: Bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8710-09

Seretide Evohaler 25/125mcg

Seretide Evohaler 25/125mcg
Dạng bào chế: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19166-15

Seretide Evohaler 25/50mcg

Seretide Evohaler 25/50mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19168-15

Seretide Evohaler 25/250mcg

Seretide Evohaler 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt định liều
Quy cách đóng gói: Bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8712-09

Seretide Evohaler 25/125mcg

Seretide Evohaler 25/125mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch xịt định liều
Quy cách đóng gói: Bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8711-09

Clamoxyl 250mg

Clamoxyl 250mg
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18308-14

Flixotide Evohaler

Flixotide Evohaler
Dạng bào chế: Dung dịch xịt định liều
Quy cách đóng gói: Bình xịt 60 liều; bình xịt 120 liều
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8148-04

Seretide Evohaler 25/250mcg

Seretide Evohaler 25/250mcg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch hít qua đường miệng (dạng phun sương)
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19167-15

Seretide Evohaler

Seretide Evohaler - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch xịt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bình 120 liều xịt
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: Glaxo SmithKline Pte., Ltd - BỈ
Số Đăng ký: VN-8151-04

Augmentin

Augmentin
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12gói
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: SmithKline Beecham (Singapore) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-7227-02

Augmentin 250mg/31,25mg

Augmentin 250mg/31,25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-17444-13

Relenza

Relenza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột hít
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 5 đĩa x 4 liều đơn + 1 dông cô để hít bột thuốc
Nhà sản xuất: Glaxo Wellcome Production - PHÁP
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16552-13

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn