GETZ PHARM (PVT)., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 134 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 134 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cefiget Suspension 100mg/5ml

Cefiget  Suspension 100mg/5ml
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Opal Laboratories (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11053-10

Celcoxx 100mg

Celcoxx 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11877-11

Celcoxx 200mg

Celcoxx 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11878-11

Telart HCT 40mg+12,5mg

Telart HCT 40mg+12,5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11879-11

Xalgetz 0.4mg

Xalgetz 0.4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11880-11

Cefiget Capsule 400mg

Cefiget Capsule 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Opal Laboratories (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11054-10

Cefiget DS Suspension

Cefiget DS Suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml
Nhà sản xuất: Opal Laboratories (Pvt) Ltd. - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11055-10

Claritek drop 125mg/5ml

Claritek drop 125mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11035-10

Claritek Granules 125mg/5ml

Claritek Granules 125mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11036-10

Fexet 120mg

Fexet 120mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11037-10

Fexet 180mg

Fexet 180mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11038-10

Fexet 60mg

Fexet 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11039-10

Getcipro Tablet 250mg

Getcipro Tablet 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-10254-10

Getcipro Tablet 500mg

Getcipro Tablet 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-10255-10

Getmoxy 400mg/250ml

Getmoxy 400mg/250ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 250ml
Nhà sản xuất: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Getz Pharm (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Số Đăng ký: VN-11040-10

Trang 1 /9
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn