GALPHA LABORATOIRES., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
FLZ 100

FLZ 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp lớn 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-21001-18

Jexta

Jexta - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19916-16

Zifam PTZ

Zifam PTZ - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nhựa trắng chứa nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-16370-13

Folsadron-150

Folsadron-150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH TM DP Đông Phương
Số Đăng ký: VN-21263-18

Gazore 1g

Gazore 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Cefepime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2090-06

Sanmox

Sanmox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6991-02

Zifam-Cefixime 100

Zifam-Cefixime 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0733-06

Zifam-Cefixime 200

Zifam-Cefixime 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0734-06

Zifam-Cefuroxime Axetil 250

Zifam-Cefuroxime Axetil 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-250mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0735-06

Zifam-Cefuroxime Axetil 500

Zifam-Cefuroxime Axetil 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-500mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Alkem Laboratories., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0736-06

Zimilast

Zimilast - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thủy tinh chứa bột pha tiêm và 1 ống nhựa chứa nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-15132-12

Gazore 2Gm Injection

Gazore 2Gm Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ thuỷ tinh chứa bột pha tiêm và 1 ống nước pha tiêm
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12022-11

Zifatil-250

Zifatil-250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sai Mirra Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13856-11

Zifatil-500

Zifatil-500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sai Mirra Pharm Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13857-11

Zifex Dry Syrup

Zifex Dry Syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai 30ml chứa bột khô để pha hỗn dịch uống
Nhà sản xuất: Galpha Laboratoires., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sai Mirra Innopharm Pvt. Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-13370-11

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn