FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 34 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 34 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Smoflipid 20%

Smoflipid 20%
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 100 ml, 250 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19955-16

Aminosteril N Hepa 8%

Aminosteril N Hepa 8%
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml; chai 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17437-13

Lipovenoes 10% PLR

Lipovenoes 10% PLR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250ml. Thùng 10 chai 250ml. Chai 500ml. Thùng10 chai 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22320-19

Zoleronic acid Fresenius Kabi 4mg/ 5 ml

Zoleronic acid Fresenius Kabi 4mg/ 5 ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 4 lọ,5 lộ, 10 lọ x 5 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22321-19

Laevolac

Laevolac
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói 15ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19613-16

Rocuronium Kabi 10 mg/ml

Rocuronium Kabi 10 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tĩnh mạch hoặc truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 2,5 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19952-16

Smofkabiven Central

Smofkabiven Central - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 493ml: 250ml dung dịch acid amin có điện giải; 149ml dung dịch glucose; 94ml nhũ tương mỡ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19953-16

Smofkabiven Electrolyte free

Smofkabiven Electrolyte free - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn 493ml: 250ml dung dịch acid amin; 149ml dung dịch glucose; 94ml nhũ tương mỡ
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19954-16

Vaminolact

Vaminolact - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-19468-15

Nephrosteril

Nephrosteril - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Chai 250 ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17948-14

Rocuronium Kabi 10mg/ml

Rocuronium Kabi 10mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18303-14

Fresofol 1%

Fresofol 1% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 20ml; hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16758-13

Fresofol 1% MCT/LCT

Fresofol 1% MCT/LCT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 20ml; hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17438-13

Lipovenoes 10% PLR

Lipovenoes 10% PLR - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương để tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Thùng 10 chai 250ml; thùng 10 chai 500ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Fresenius Kabi Deutschland GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17439-13

Flumazenil Kabi 0,1mg/ml

Flumazenil Kabi 0,1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 5ml; hộp 5 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Austria GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15785-12

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn