FISIOPHARMA S.R.L NUCLEO INDUSTRIALE

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Citimax

Citimax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 4ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-9847-05

K-Cort

K-Cort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2 ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Ampharco USA, Division of International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. - MỸ
Số Đăng ký: VN-4965-10

Methylergometrine Maleate

Methylergometrine Maleate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6916-02

Record B Fort

Record B Fort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-1357-06

Tobacin

Tobacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-80mg/2ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-0431-06

Triamcinolone Acetonide USP Radium farma

Triamcinolone Acetonide USP Radium farma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8064-04

Triamvirgi

Triamvirgi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm tác dụng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-9848-05

Vincamine

Vincamine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Life pharma S.P.A Italfarmaco Group - Ý
Số Đăng ký: VN-6291-02

Vitamin K1

Vitamin K1 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-10195-05

Zacutec

Zacutec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 20ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Số Đăng ký: VN-5809-01

Medkacin

Medkacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-7152-02

Itamekacin 250mg/2ml

Itamekacin 250mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Amikacin 250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-5605-08

Itamekacin 500mg/2ml

Itamekacin 500mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm Amikacin 500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-5606-08

FDP Fisiopharma

FDP Fisiopharma - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-5g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi, 1 dụng cụ pha dịch truyền, 1 bộ dây truyền dịch
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-3046-07

Zacutec

Zacutec - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-250mg/20ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml
Nhà sản xuất: Fisiopharma S.r.l Nucleo Industriale - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-3047-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn