ESSETI FARMACEITICI S.R.L

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 20 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Albaflo

Albaflo - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 ống 2ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22338-19

Kevindol

Kevindol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Cường Phát - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-22103-19

Mucomucil

Mucomucil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch dùng để tiêm và khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 3ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-21776-19

Essecalcin 50

Essecalcin 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 1ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13620-11

Essezon

Essezon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13627-11

Kemodyn 1000

Kemodyn 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-13014-11

Kephazon 1g

Kephazon 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10917-10

Cebroton 1000

Cebroton 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống, 6 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7054-08

Cebroton 500

Cebroton 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6018-08

Cefoprim 1500

Cefoprim 1500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm Cefuroxim 1500mg/lọ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, 10 lọ
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6019-08

Cortrium 40mg

Cortrium 40mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm Methylprednisolone 40mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5378-08

Cefoprim 750

Cefoprim 750 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm-750mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ hoặc 10 lọ
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-4317-07

Essecalcin 50

Essecalcin 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-50UI/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0817-06

Essenzon

Essenzon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1g Cefoperazon
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1216-06

Esseton 1000

Esseton 1000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-1000mg/4ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Esseti Farmaceitici S.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Việt Lâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0206-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn