EGIS PHARMA., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 99 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 99 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Hotemin

Hotemin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-20mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0336-06

Erolin

Erolin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên;Hộp 3 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6861-02

Milurit

Milurit
Dạng bào chế: Viên nén-300mg
Quy cách đóng gói: Lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0878-06

Pipolphen

Pipolphen
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-8606-04

Peritol

Peritol
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6644-08

Grandaxin

Grandaxin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-5436-01

Hotemin

Hotemin
Dạng bào chế: Viên nang-20mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-0335-06

Tisercin

Tisercin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-8118-04

Egilok

Egilok
Dạng bào chế: Viên nén-25mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-1824-06

Nitromint 2,6mg

Nitromint 2,6mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-5440-01

Dopegyt 250mg

Dopegyt 250mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-10125-05

Piracetam Egis 1200mg

Piracetam Egis 1200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 20 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-8387-04

Abanax Tablets

Abanax Tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-9553-05

Flucona 150mg

Flucona 150mg
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp đựng 10 hộp nhỏ x 1 vỉ 1 viên
Nhà sản xuất: M.S Gracure Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-6202-02

Nitromint

Nitromint
Dạng bào chế: Viên nén chậm-2,6mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma., Ltd - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-1311-06

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn