DRUG HOUSES OF AUSTRALIA (ASIA) PTE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 16 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 16 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Glibenclamid

Glibenclamid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5792-01

Metformin

Metformin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5793-01

Napan

Napan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5794-01

Dhabifen

Dhabifen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt An - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-11725-11

Dhaformet

Dhaformet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉHoặc 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-12033-11

Allopurinol

Allopurinol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9385-09

Decofam cough syrup

Decofam cough syrup - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6809-08

DHA-Glucosamine sulphate

DHA-Glucosamine sulphate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Lọ 90 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5767-08

Dharaxin

Dharaxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5768-08

Dhatifen

Dhatifen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, Hộp 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5769-08

Dhatifen syrup 1mg/5ml

Dhatifen syrup 1mg/5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 100ml
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5770-08

Doxyklear

Doxyklear - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-5771-08

Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7359-08

Allertyn

Allertyn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5100-07

Dhasolone

Dhasolone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, 100 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Drug Houses of Australia (Asia) Pte., Ltd - XING GA PO
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-5101-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn